publicacions / publications

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

a) llibres, opuscles i CD’s · books, brochures & CD’s

Rovira, M.P. (2016)
El contrato de decoración o de asesoramiento decorativo en el derecho español
Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi

Rovira, M.P. (2007)
Manual d’instruccions per a l’exercici professional de les arts plàstiques i el disseny
Col·lecció Quaderns de Disseny 1
Palma: Escola Superior de Disseny de les Illes Balears

Rovira, M.P. (2007)
Premsa… de butxaca!
Col·lecció Quaderns de Disseny de butxaca 3
Palma: Escola Superior de Disseny de les Illes Balears

Sampol, G.; Mestre, I.; Rovira, M.P. (2007)
Redacció… de butxaca!
Col·lecció Quaderns de Disseny de butxaca 2
Palma: Escola Superior de Disseny de les Illes Balears

Rovira, M.P. (2007)
Oratòria… de butxaca!
Col·lecció Quaderns de Disseny de butxaca 1
Palma: Escola Superior de Disseny de les Illes Balears

Rovira, M.P.; Abando, M.; Castaldo, B.; Mestre, I.; Sampol, G. (2005)
Planificació, desenvolupament i difusió de projectes
Palma: Escola Superior de Disseny de les Illes Balears

Rovira, M.P. (2004)
SOS Disseny
Palma: autora

Rovira, M.P. (2003)
Guia de recursos legals per a la pràctica professional del disseny a les Illes Balears (CD)
Palma: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

b) capítols de llibres· book chapters

Rovira, M.P.; Mestre, I. (2016)
“Els ensenyaments superiors de disseny a les Illes Balears en xifres: títol de disseny (2000-2015)” (74-78, paper; 175-197, PDF)
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/anuariEducacio/index/assoc/Anuari_e/ducacio_/2016p175.dir/Anuari_educacio_2016p175.pdf
Orte, C.; Ballester, L. (directors)
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015
Palma: Fundacion Guillem Cifre de Colonya

Rovira, M.P.; Mestre, I.; Abando, M. (2015)
“Disseny i projectes d’Aprenentatge-Servei” (98-108, paper; 175-194, PDF)
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/anuariEducacio/index/assoc/Anuari_e/ducacio_/2015p175.dir/Anuari_educacio_2015p175.pdf
Orte, C.; Ballester, L. (directors)
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015
Palma: Fundacion Guillem Cifre de Colonya

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

c) articles · academic papers

Rovira, M.P. (26-12-2016)
“Libro: La competencia profesional de los diseñadores de interiores en España”
https://foroalfa.org/articulos/la-competencia-profesional-de-los-disenadores-de-interiores-en-espana
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (11-05-2016)
“El precio del diseño”
http://foroalfa.org/articulos/el-precio-del-diseno
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (08-04-2015)
“Sexo en la publicidad”
http://foroalfa.org/articulos/sexo-en-la-publicidad
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (12-01-2015)
“Y ahora… ¿cómo salgo del follón en el que me he metido?”
http://foroalfa.org/articulos/y-ahora-como-salgo-del-follon-en-el-que-me-he-metido
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (03-10-2014)
“El ABC del diseño”
http://foroalfa.org/articulos/el-abc-del-diseno
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (28-08-2014)
“¿Qué puedes hacer tú por el diseño?”
http://foroalfa.org/articulos/que-puedes-hacer-tu-por-el-diseno
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (20-12-2013)
“No, no se asusten… esto sólo es un aviso legal”
http://foroalfa.org/articulos/no-no-se-asusten-esto-solo-es-un-aviso-legal
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (11-11-2013)
“¿Mood qué? ¡Mood board!”
http://foroalfa.org/articulos/mood-que-mood-board
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (11-10-2013)
“¿Hacemos un DAFO?”
http://foroalfa.org/articulos/hacemos-un-dafo
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (09-08-2013)
“Distribución, punto de venta y consumo”
http://foroalfa.org/articulos/distribucion-punto-de-venta-y-consumo
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (30-06-2013)
“Ser original consiste en volver a los orígenes”
http://foroalfa.org/articulos/ser-original-consiste-en-volver-a-los-origenes
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (28-05-2013)
“Mirar, observar, ver, imaginar, inventar, crear”
http://foroalfa.org/articulos/mirar-observar-ver-imaginar-inventar-crear
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (20-12-2012)
“La preservacion del conocimiento en Europa”
http://foroalfa.org/articulos/la-preservacion-del-conocimiento-en-europa
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (2012, 4T)
“La preservación del ‘savoir-faire’ en los oficios artesanos” (16-19)
Oficio y Arte, 122
http://www.oficioyarte.org/revista
A Coruña: Organización de los Artesanos de España

Rovira, M.P. (02-07-2012)
“«Taller de ideas» en tiempos de crisis”
http://foroalfa.org/articulos/taller-de-ideas-en-tiempos-de-crisis
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (10-05-2012)
“El «Método Miguel Ríos»”
http://foroalfa.org/articulos/el-metodo-miguel-rios
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (11-04-2012)
“¿Cuántas «P» tiene el marketing?”
http://foroalfa.org/articulos/cuantas-p-tiene-el-marketing
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (18-02-2012)
“Me gustan las listas de comprobación”
http://foroalfa.org/articulos/me-gustan-las-listas-de-comprobacion
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (17-02-2012)
“El «Síndrome del Erasmus»”
http://foroalfa.org/articulos/el-sindrome-del-erasmus
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (26-10-2011)
“Tendencias de la moda: entre el mito y la realidad”
http://foroalfa.org/articulos/tendencias-de-la-moda-entre-el-mito-y-la-realidad
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (22-11-2010)
“La otra gestión del diseño”
http://foroalfa.org/articulos/la-otra-gestion-del-diseno
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (01-12-2009)
“El proyecto como método de enseñanza”
http://foroalfa.org/articulos/el-proyecto-como-metodo-de-ensenanza
Buenos Aires: ForoAlfa.org

Rovira, M.P. (2002)
“El concepte jurídic de dret al Diccionari Català-Valencià-Balear: revisió i ampliació” (119-122)
Homenatge a Francesc de Borja Moll
Palma: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana / Gremi d’Editors de les Balears

Rovira, M.P. (2002)
“Guia pràctica bàsica per a la protecció a la producció i creació literària, artística, científica i tècnica (o tot el que sempre ha volgut saber sobre la propietat intel·lectual i la propietat industrial i mai no s’ha atrevit a demanar)” (16-19)
Punt i apArt. La revista de l’AaViB, 2
Palma: Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

d) articles · academic papers (refereed)

Rovira, M.P. (2017)
“Innovación social, diseño y aprendizaje-servicio”
http://interlinea.info/articulos/rovira/innovacion.pdf
Interlínea 01. Cuadernos de investigación en arte, diseño y educación
Almería: Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño

Rovira, M.P. (2016)
“New Opportunities, New Competences, New Challenges. Learning through Civic Engagement at the Balearics School of Art and Design” (95-129)
Moura, A.; Almeida, C.; Vieira, M.H. (editors)
Diálogos com a arte 6
Viana do Castelo (Portugal): Escola Superior de Educação de Viana do Castelo (IPVC) / Centro de Estudos da Criança do Instituto de Educação (UM)

Rovira, M.P.; Abando, M. (2015)
“7- Innovation in education through Service-Learning projects: The Día de la ONCE” (87-100)
Moura, A.; Almeida, C.; Vieira, M.H. (editors)
Diálogos com a arte 5
Viana do Castelo (Portugal): Escola Superior de Educação de Viana do Castelo (IPVC) / Centro de Estudos da Criança do Instituto de Educação (UM)

Rovira, M.P. (2015)
“Diseño de interiores y propiedad inmaterial: derechos de autor, diseño industrial y marca” (14-29)
Actualidad Civil, 10
Las Rozas (Madrid): LA LEY (Wolters Kluwer España S.A.)

Rovira, M.P. (2012)
“Turisme, natura i cultura a les Illes Balears” (189-199)
Randa, 68 – Homenatge a Anthoni Bonner II
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Rovira, M.P. (2010)
“Bases generals per a una didàctica del disseny” (147-160)
http://www.raco.cat/index.php/EducacioCultura/article/viewFile/214569/284861
Educació i cultura, 21
Palma: Edicions UIB

Rovira, M.P. (2009)
“El marc legal del patrimoni cultural a les Illes Balears” (209-228)
Randa, 62 – Miscel·lània Gabriel Llompart II
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Rovira, M.P. (2003)
“Les institucions juridicopolíticoadministratives de l’illa de Mallorca i les seves relacions amb el Consolat de Mar de Mallorca durant el segle XV” (31-38)
Randa, 49 – Homenatge a Miquel Batllori II
Barcelona: Curial Edicions Catalanes S.A.

Rovira, M.P. (29.08-04.09.1994)
“¿Maastricht o qué?. El camino hacia la Unión Europea”(1-19)
Actualidad y Derecho, 31
Madrid: Actualidad Editorial

Rovira, M.P. (1994)
“El procediment administratiu sancionador dins l’àmbit de la protecció civil” (109-122)
Estudis Baleàrics, 49
Palma: Institut d’Estudis Baleàrics

Rovira, M.P. (20-26.12.1993)
“El derecho de petición en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo” (587-603)
Actualidad Administrativa, 47
Madrid: Actualidad Editorial

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

e) comunicacions · conference papers (refereed)

M.P. Rovira; M. Abando; I. Mestre (2016)
“Los proyectos de centro como metodología de trabajo ApS en la EASD Illes Balears”
Santos, M.A; Sotelino, A.; Lorenzo, M. (editores)
Actas VII Congreso nacional y II Internacional de Aprendizaje-Servicio Unviersitario. Aprendizaje-Servicio e innovación en la universidad
Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela

Rovira, M.P. (2009)
“Orientación profesional para diseñadores en 4 pasos”
I Congrés Internacional de Disseny i Innovació de Catalunya (18-19 de març de 2010)
Sabadell: Fundació FUNDIT / Escola Superior de Disseny ESDi

Rovira, M.P.; Mestre, I. (2010)
“El título de grado en diseño. Nuevos retos para el siglo XXI”
IX Congreso Internacional Virtual de Educación (8-18 de març de 2010)
Palma: Escola de formació en mitjans didàctics / Stei-i Intersindical

Rovira, M.P. (2009)
“La enseñanza pública del diseño en España”
VIII Congreso Internacional Virtual de Educación (2-22 de març de 2009)
Palma: Escola de formació en mitjans didàctics / Stei-i Intersindical

Rovira, M.P. (2008)
“Cazando tendencias. Metodología básica de trabajo”
Primer Congreso Internacional de Moda CIM 2008: La moda, un espacio de innovación y cultura (22 al 24 de octubre de 2008)
Madrid: Universidad Politécnica de Madrid / Asociación Moda Universidad Empresa

Rovira, M.P. (2008)
“La auto-ocupación en el aula: propuesta de actividades”
VII Congreso Internacional Virtual de Educación (2-22 d’abril de 2008)
Palma: Escola de formació en mitjans didàctics / Stei-i Intersindical / Conselleria d’Educació (Govern de les Illes Balears) / Universitat de les Illes Balears

Rovira, M.P. (2006)
“Tratamiento en el aula de las herramientas básicas de comunicación profesional en el mundo del diseño”
VI Congreso Internacional Virtual de Educación (6-26 de febrer de 2006)
Palma: Escola de Formació en Mitjans Didàctics / Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat (Conselleria d’Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears)

Rovira, M.P. (2005)
“La recerca científica, una eina per a la formació contínua del professorat: recursos bàsics”
“La investigación científica, una herramienta para la formación continua del profesorado: recusos básicos”
V Congreso Internacional Virtual de Educación (7-27 de febrer de 2005)
Palma: Escola de Formació en Mitjans Didàctics / Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat (Conselleria d’Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears)

Rovira, M.P. (2004)
“Basic professional promotion tools for designers” (580-588)
Enhancing Curricula: Towards the Scholarship of Teaching in Art, Design and Communication in Higher Education. 2004: 2nd International Conference, 15th – 16th April (Barcelona, Spain)
Londres (Regne Unit): University of the Arts London / The Centre for Learning and Teaching in Art and Design

Rovira, M.P. (2003)
“L’artesania i l’economia balear” (473-488)
I Congrès d’Economia de les Illes Balears
Palma: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (Govern de les Illes Balears)

Rovira, M.P. (1995)
“La vaga dels controladors aeris de Marsella i la seva incidència a les Illes Balears, en especial a la Illa de Mallorca” (187-195)
XIII Jornades d’Estudis Històrics Locals
Palma: Institut d’Estudis Baleàrics

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

© info@PilarRovira.com

Comments are closed.