presentació

Pilar Rovira

foto de Jaume Cabrer

Maria del Pilar Rovira Serrano
estudiant · professora · investigadora · erudita · escriptora
Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears
c/ Institut Balear, núm 5 – 07012 Palma (Illes Balears, Spain)
Tel (+34) 971 29 00 00
grid@escoladisseny.com (recerca)
mprovira@escoladisseny.com (docència)
https://escoladisseny.com