moda / fashion

escola d’art i superior de disseny de les illes balears
activitats de moda · fashion showroom

agraiments especials · special thanks

_Raquel Arañón
_Nieves Arévalo
_Lida Bal·le
_Cristina Barriga
_Joana Borràs
_Jordi Campanyà
_Francisca Capellà
_Clara Catalan
_Inés Colom
_Carmen Crespí
_Tolo Crespí
_Antonio de Ignacio
_Glòria Lorente
_Antònia Marqués
_Magdalena Montserrat
_Sebastià Pons
_Maria Magdalena Ribot
_Carmen Sánchez
_Elena Segura
_Mar Vilalta
_Luisa Zárate

a tot el professorat de disseny de moda · to all fashion teaching staff

© info@PilarRovira.com